Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.4.2020.ES.11 z dnia 9 kwietnia 2020 r. o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.

ZAWIADOMIENIE