Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.39.2020.ES.9 z dnia 18.12.2020r. o wydanej w dniu 18 grudnia 2020 r. decyzji GK.6220.39.2020.ES.8 o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.39.2020.ES.9 z dnia 18.12.2020r. o wydanej w dniu 18 grudnia 2020 r. decyzji GK.6220.39.2020.ES.8 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 173/3 obręb Troszczyn, gmina Opalenica

Zawiadomienie

Załącznik: Decyzja GK.6220.39.2020.ES.8 z dnia 18.12.2020r.