Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.39.2020.ES.7 z dnia 01.12.2020r, o przesunięciu termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ur

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.39.2020.ES.7 z dnia 01.12.2020r, o przesunięciu termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 173/3 obręb Troszczyn, gmina Opalenica.