Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.39.2020.ES.5 z dnia 02.11.2020 r. Stron o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.39.2020.ES.5 z dnia 02.11.2020 r. Stron o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.

 

ZAWIADOMIENIE