Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.38.2020.ES.3 z dnia 23.10.2020 r.

 Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.38.2020.ES.3 z dnia 23.10.2020 r. Stron o wydanej w dniu 22.10.2020 r. decyzji GK.6220.38.2020.ES.2 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa podziemnej linii kablowej średniego napięcia łączącej planowaną farmę fotowoltaiczną z miejscem przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego w obrębie Porażyn, gmina Opalenica”, na działce nr 234 obr. Porażyn, gmina Opalenica.

 

ZAWIADOMIENIE

DECYZJA