Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.36.2020.ES.9 z dnia 10.12.2020r. Stron o wydanej w dniu 10.12.2020r. decyzji GK.6220.36.2020.ES.8 o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.36.2020.ES.9 z dnia 10.12.2020r. Stron o wydanej w dniu 10.12.2020r. decyzji GK.6220.36.2020.ES.8 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru 50 m3/h, na działce nr 225/3, obręb Urbanowo, gmina Opalenica.

 

Zawiadomienie

 

 

Decyzja Gk.622.36.2020.ES.z dnia 10.12.2020r.