Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.36.2020.ES.7 z 20.11.2020r. Stron o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.36.2020.ES.7 z 20.11.2020r. Stron o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 225/3 obręb Urbanowo, gmina Opalenica.