Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.35.2020.ES.8 z dnia 23.11.2020r. o wydanej w dniu 20.11.2020 r. decyzji GK.6220.35.2020.ES.7

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.35.2020.ES.8 z dnia 23.11.2020r. o wydanej w dniu 20.11.2020 r. decyzji GK.6220.35.2020.ES.7 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru Qhmax=50 m3/h oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie obejmującego melioracje wodne na działkach o nr ewid. 579/1, 118/2, 114/4, 685, 105/2, 524/3 i 521, obręb Rudniki, gmina Opalenica.

Zawiadomienie

Decyzja

Lokalizacja przedsięwzięcia