Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.34.2020.ES.9 z dnia 30.11.2020r. Stron o wydanej w dniu 30 listopada 2020 r. decyzji GK.6220.34.2020.ES.8 o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.34.2020.ES.9 z dnia 30.11.2020r.  Stron o wydanej w dniu 30 listopada 2020 r. decyzji GK.6220.34.2020.ES.8 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na na terenie dz. nr 81 w  miejscowości Troszczyn”, która stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Załącznik