Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.34.2020.ES.7 z dnia 04.11.2020 r. Stron o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.34.2020.ES.7 z dnia 04.11.2020 r. Stron o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.