Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.31.2020.ES.25 z dnia 29.12.2020r. o wydanej w dniu 28.12.2020r. decyzji GK.6220.31.2020.ES.24 o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.31.2020.ES.25 z dnia 29.12.2020r. o wydanej w dniu 28.12.2020r. decyzji GK.6220.31.2020.ES.24 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Wojnowice, gm. Opalenica oraz w obrębie Dobieżyn i Szewce gm. Buk, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 50 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN”

Zawiadomienie

Decyzja GK.6220.31.2020.ES.24 z dnia 28.12.2020r.