Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.31.2020.ES.21 z 21.12.2020r. Stron o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa w

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.31.2020.ES.21 z 21.12.2020r. Stron  o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Wojnowice, gm. Opalenica oraz w obrębie Dobieżyn i Szewce gm. Buk, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 50 MW,składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN”