Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.31.2020.ES.13 z dnia 09.11.2020 r. Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.31.2020.ES.13 z dnia 09.11.2020 r. Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Wojnowice, gm. Opalenica oraz w obrębie Dobieżyn i Szewce gm. Buk, elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN”, planowanego w granicach administracyjnych gminy Buk (powiat poznański) oraz gminy Opalenica (powiat nowotomyski) województwo wielkopolskie, na działkach nr: 26/4 obręb Dobieżyn, gmina Buk, 13 obręb Szewce gmina Buk, 540, 509 i 510 obręb Wojnowice, gmina Opalenica.

Zawiadominie

Zał. 1 opinia Dyrektora ZZ WP w Poznaniu

zał. 2. opinia PPIS w Nowym Tomyślu

zał. 3. opinia PPIS w Poznaniu

zał. 4 opinia RDOŚ w Poznaniu