Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.30.2020.ES.7 z dnia 2 listopada 2020r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.30.2020.ES.7 z dnia 2 listopada 2020r. o wydanej w dniu 2 listopada 2020 r. decyzji GK.6220.30.2020.ES.6 o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 45 m3/h na działce nr 406 obręb Łagwy i melioracji wodnej na obszarze około 12 ha na działkach nr 406, 396, 392, 454, 453 obręb Łagwy, gmina Opalenica.

ZAWIADOMEINIE

DECYZJA