Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.3.2020.ES.10 z dnia 19 marca 2020 r. o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.

ZAWIADOMIENIE