Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.29.2020.ES.7 z dnia 06.11.2020.r o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.29.2020.ES.7 z dnia 06.11.2020.r o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.