Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.25.2020.ES.7 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.25.2020.ES.7 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce nr 375 obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

 

ZAWIADOMIENIE