Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.23.2020.ES.2 z dnia 14 sierpnia 2020 r. Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.23.2020.ES.2 z dnia 14 sierpnia 2020 r. Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 2/2 w m. Terespotockie, gmina Opalenica.

 

ZAWIADOMIENIE