Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.23.2020.ES,7 z dnia 10 września 2020 r o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.23.2020.ES,7 z dnia 10 września 2020 r o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.