Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.17.2020.ES.12 z dnia 14 września 2020 r. o wydaniu decyzji GK.6220.17.2020.ES.11 z dnia 14 września 2020 r.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.17.2020.ES.12 z dnia 14 września 2020 r. o wydaniu decyzji GK.6220.17.2020.ES.11 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.3.2018.ES.8 z dnia 18 kwietnia 2018 r., zmienionej decyzją GK.6220.3.2020.ES.12 z dnia 17 kwietnia 2020 r., w związku ze zmianą parametru inwestycji tj. zmianą kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych w przedsięwzięciu polegającym na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 375, obręb Wojnowice, gm. Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

 

ZAWIADOMIENIE

DECYZJA