Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.15.2020.ES.19 z dnia 10.11.2020 o wydanych postanowieniach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.15.2020.ES.19 z dnia 10.11.2020 o wydanych postanowieniach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja fabryki w skład której wchodzić będą następujące zadania: posadowienie nowych aparatów wyparnych typu opadowego 4000 m2 szt. 3, zmiana lokalizacji istniejącego aparatu opadowego 2800 m2, posadowienie nowego zbiornika Saturacji I Ø4600 mm oraz nowego zbiornika Ø6400 mm, posadowienie nowego warnika ciągłego VKT Ø4500 mm wraz z klatką schodową, nowego zbiornika wody z mycia VKT Ø4500 mm nowych pomp, rurociągów i instalacji towarzyszących urządzeniom, na działce nr ewid. 73/25 na terenie Nordzucker Polska S.A. ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica”

Zawiadomienie

Zał 1. Postanowienie GK.6220.15.2020.ES.17 z 09.11.2020r.

zał. 2. Postanowienie GK.6220.15.2020.ES.18 z 09.11.2020 r.