Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.11.2020.ES.6 z dnia 02.06.2020 r. o przesunięciu terminu wydania decyzji środowiskowej.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.11.2020.ES.6 z dnia 02.06.2020 r. o przesunięciu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "„Budowa od jednej do pięciu Elektrowni Fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Porażyn na działkach nr 134/1; 134/2; 135; 96/1; 96/2; 97; 98 gm. Opalenica”

ZAWIADOMIENIE