Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.622.31.2020.ES 11 z dnia 21.10.2020 r. Stron o przesunięciu terminu wydania decyzji środowiskowej

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.622.31.2020.ES 11 z dnia 21.10.2020 r. Stron o przesunięciu terminu wydania decyzji środowiskowej