Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 19 listopada 2020 r. znak IGK.6220.22.2020 zawiadamiające Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 19 listopada 2020 r. znak IGK.6220.22.2020 zawiadamiające Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 2739P w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 wraz z obiektami mostowymi” w granicach administracyjnych Gminy Buk (powiat poznański) oraz Gminy Opalenica (powiat nowotomyski) o nowym terminie załatwienia sprawy oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego ww. przedsięwzięcia.