Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wydanej opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej ...

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z 30 września 2020 r.