Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Rozbudowie drogi powiatowej nr 2739P w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 wraz z obiektami mostowymi" w granicach administracyjnych Gminy Buk oraz Gminy Opalenica.

 

ZAWIADOMIENIE