Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk IGK.6220.36.2020 z dnia 29.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk IGK.6220.36.2020 z dnia 29.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi nr powiatowej nr 2739P w km od 0+100 do 1+106 oraz od 1+206 do ok. 3+846” w granicach administracyjnych Gminy Buk (powiat poznański) oraz Gminy Opalenica (powiat nowotomyski) województwo wielkopolskie.

 

ZAWIADOMIENIE