Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Postanowienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.33.2020.ES.2 z dnia 11.12.2020r. akceptujące projekt decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Buk IGK.6220.22.2020

Postanowienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.33.2020.ES.2 z dnia 11.12.2020r. akceptujące projekt decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Buk IGK.6220.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 wraz z obiektami mostowymi”, w części dotyczącej lokalizacji w granicach administracyjnych gminy Opalenica (powiat nowotomyski) tj. na działkach nr 120/31, 109/1, 108/10, 108/2, 109/2, 120/2 obręb Niegolewo i nr 1, 2/1, 2/2, 127, 146 obręb Łagwy.