Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk IGK.6220.26.2020 z dnia 21.12.2020 opiniujące projekt decyzji Burmistrza Opalenicy GK.6220.31.2020 ES.19 o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk IGK.6220.26.2020 z dnia 21.12.2020 opiniujące projekt decyzji Burmistrza Opalenicy GK.6220.31.2020 ES.19  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Wojnowice, gm. Opalenica oraz w obrębie Dobieżyn i Szewce gm. Buk, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 50 MW,składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN”

 

POSTANOWIENIE