Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu SKO.OŚ.405.75.2015 z dnia 24.02.2020.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu SKO.OŚ.405.75.2015 z dnia 24.02.2020 o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.OŚ.405.75.2015 z dnia 39.08.2019r. umarzajacej postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Opalenicy z dnia 4 stycznia 2011 r. (GN III 7624-25/09/10) określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek 447, 426, 431, 454, 452, 448 obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie".

 

OBWIESZCZENIE