Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu SKO.OŚ.405.160.2017 z dnia 24.02.2020.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu SKO.OŚ.405.160.2017 z dnia 24.02.2020 o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.OŚ.405.160.2017 z dnia 30.09.2019r. odmawiającego wszczęcia na wniosek Burmistrza Opalenicy postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Opalenicy z dnia 21 sierpnia 2013 r. (GK.6220.10.2013.PG) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża "BUK""

 

OBWIESZCZENIE