Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.OŚ.405.298.2019.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.OŚ.405.298.2019 z dnia 31 października 2019 r. o wydaniu decyzji  Samorządowego Kolegium Odwoławczego Nr SKO.OŚ.405.298.2019 z dnia 31 października 2019 r. utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Opalenicy GK.6220.4.2015.ES.1 z dnia 16 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE