Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wydanej w dniu 30 lipca 2020 r. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu SKO.OŚ.405.89.2020,

Obwieszczenie o wydanej w dniu 30 lipca 2020 r. decyzji  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu SKO.OŚ.405.89.2020, utrzymującej w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu SKO.OŚ.405.75.2015 z dnia 30 sierpnia 2019 r.,  umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Opalenicy z dnia 4 stycznia 2011 r. (GN III 7624-25/09/10) określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia "Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek nr 447, 426, 431, 454, 452, 448,  obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie".

 

OBWIESZCZENIE