Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie IGK.6220.22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 17.12.2020 r.o wydanej w dniu 17.12.2020 r. decyzji IGK.6220.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „

Obwieszczenie IGK.6220.22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 17.12.2020 r.o wydanej w dniu 17.12.2020 r. decyzji IGK.6220.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 wraz z obiektami mostowymi” planowanego do realizacji w granicach administracyjnych gminy Buk (powiat poznański) oraz gminy Opalenica (powiat nowotomyski) województwo wielkopolskie, na działkach ewidencyjnych nr:

  1. obiekt w km od 0+000 do 0+100:

  1. 120/31, 109/1, 108/10, 108/2, 109/2, 120/2 – obręb 0008 Niegolewo, Gmina Opalenica;

  2. 1, 24/1, 24/2, 56 – obręb 0010 Wiktorowo, Gmina Buk;

  3. 1, 2/1, 2/2 – obręb 0006 Łagwy, Gmina Opalenica;

  1. obiekt w km od 1+106 do 1+206:

  1. 82/2, 83, 88, 1030 – obręb 0009 Wielka Wieś, Gmina Buk;

  2. 55, 56 – obręb 0010 Wiktorowo, Gmina Buk;

  3. 127, 146 – obręb 0006 Łagwy, Gmina Opalenica.