Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.ZUZ.4.4210.744m.3.2020.KL z dnia 29.10.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.ZUZ.4.4210.744m.3.2020.KL z dnia 29.10.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.