Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wydanej w dniu 29 czerwca 2020 r. decyzji GK.6220.8.2020.ES.10

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wydanej w dniu 29 czerwca 2020 r. decyzji GK.6220.8.2020.ES.10 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego, studni głębinowej o głębokości całkowitej 70,0 m, wykonanej z wykorzystaniem otworu hydrogeologicznego, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, odwierconego w miejscowości Łagwy, na działce nr ewidencyjny 383, obręb Łagwy, na terenie pół uprawianych przez Wnioskodawcę.

 

OBWIESZCZENIE