Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy GK.6220.42.2020.ES.9 z dnia 22 grudnia 2020r. o wydanej w dniu 21.12.2020 r. decyzji GK.6220.42.2020.ES.7

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy GK.6220.42.2020.ES.9 z dnia 22 grudnia 2020r. o wydanej w dniu 21.12.2020 r. decyzji GK.6220.42.2020.ES.7 o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru 50 m3/h, w istniejącym otworze hydrogeologicznym S1 Gospodarstwa Rolnego, wykonanego na terenie dz. nr 911 w miejscowości Dakowy Mokre.