Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy GK.6220.24.2020.ES.10 z dnia 19.11.2020r. o wydanej w dniu 18 listopada 2020 r. decyzji GK.6220.24.2020.ES.9

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy GK.6220.24.2020.ES.10 z dnia 19.11.2020r. o wydanej w dniu 18 listopada 2020 r. decyzji GK.6220.24.2020.ES.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego; studni głębinowej nr 1 wykonanej z wykorzystaniem otworu hydrogeologicznego odwierconego w miejscowości Wojnowice, na działce nr ewidencyjny 276 obręb Wojnowice, na terenie pól uprawianych przez Wnioskodawcę, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, o głębokości całkowitej 56,0 m.