Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk IP.6220.19.2015 z dnia 13 sierpnia 2020 r. o wydanej w dniu 13 sierpnia 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk IP.6220.19.2015 z dnia 13 sierpnia 2020 r. o wydanej w dniu 13 sierpnia 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów do tuczu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej obsadzie 115 500 szt.(462 DJP) na nieruchomościach położonych we wsi Szewce, gmina Buk obejmujących działki ewidencyjne oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 10 i 11, obręb Szewce.

 

OBWIESZCZENIE