Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron o wydanej przez Burmistrza Opalenicy w dniu 8 lipca 2019 r. decyzji GK.6220.8.2019.ES.17 o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Stron o wydanej przez Burmistrza Opalenicy w dniu 8 lipca 2019 r. decyzji GK.6220.8.2019.ES.17 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego magazynu cukru” na działkach nr ew. 73/1, 73/2, 73/5,73/25, obręb Opalenica, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

Załącznik do zawiadomienia "Decyzja GK.6220.8.2019.ES.17 z dnia 8 lipca 2019 r."