Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Stron i obwieszczenie o wydanej przez Burmistrza Opalenicy decyzji nr GK.6220.20.2018.ES.20

Zawiadomienie Stron i obwieszczenie o wydanej przez Burmistrza Opalenicy decyzji nr GK.6220.20.2018.ES.20 z dnia 3 czerwca 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu – brojlerów do planowanej obsady 499 884 sztuk (1999,5 DJP) w m. Dakowy Mokre, działki nr 869, 870/1, 870/2, gm. Opalenica”

Zawiadomienie

Obwieszczenie

Decyzja GK.6220.20.2018.ES.20

Charakterystyka przedsięwzięcia