Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie GK.6220.4.2015.ES.2 z dnia 10 lipca 2019 r. o wznowieniu postępowania zakończonego ostateczną decyzją

Zawiadomienie GK.6220.4.2015.ES.2 z dnia 10 lipca 2019 r. o wznowieniu postępowania zakończonego ostateczną decyzją.

Załącznik: Postanowienie  Burmistrza Opalenicy GK.6220.4.2015.ES.1 z dnia 8 lipca 2019 r.