Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o niemożności rozpatrzenia odwołania od decyzji w ustawowym terminie i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 14 marca 2019 r.