Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.243.2018.mk.8 z dnia 06.09.2019r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

ZAWIADOMIENIE