Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa fermy drobiu ...

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 12 listopada 2019 r.