Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o wszczęciu postępowania, wydanych opiniach i zgromadzonych dokumentach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. B

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 9 października 2019 r.