Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa fermy drobiu - brojlerów do planowanej obsady 499 884  sztuk (1999,5 DJP) w m. Dakowy Mokre, działki nr 869, 870/1, 870/2, gm. Opalenica".

ZAWIADOMIENIE