Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia wznowionego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Bu

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 6 września 2019 r.