Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 8 października 2019 r.

Postanowienie Burmistrza Opalenicy z 7 października 2019 r.