Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.21.2019.ES.

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.21.2019.ES.10 z dnia 19 grudnia 2019 r. o wydanych opiniach i zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia pn. „Montaż 2 sztuk pras wysłodkowych na konstrukcji wsporczej posadowionej na fundamencie żelbetowym, na działce nr ew. 73/25 na terenie Nordzucker Polska S.A. ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica”.

 

ZAWIADOMIENIE